Nauka brydża

Strona dla wszystkich, którzy kochają brydża i przy okazji chcą podnieść swoje umiejętności, także dla instruktorów szukających sprawdzonych zajęć czy inspiracji. Z czasem zapełnimy ją treścią, której być może potrzebujecie. Znajdą się tutaj zarówno regularne zajęcia dla kilku poziomów nauczania jak i luźne artykuły na każdy brydżowy temat.

In. Fb. Tw. Be. Db. Li.

Szkolenia brydżowe

/ Dla średnio-zaawansowanych / Rekontra – broń obosieczna

Rekontra – broń obosieczna

Kontra i rekontra to ostre narzędzia, które jeśli dobrze stosowane, ułatwiają niełatwą obecnie licytację dwustronną. Każda szanująca się para powinna mieć instrumenty umożliwiające złapanie przeciwnika. Znaczenie rekontry zależy od sytuacji taktycznej, w tym w dużej mierze od założeń, ale można systemowo przyjąć, że po naszym otwarciu rekontry są karne, a po naszym wejściu ratunkowe (SOS). Opisaliśmy najprostsze podejście i związane z tym sekwencje. Dodaliśmy również inne przydatne bardziej informacyjne zastosowania rekontry, które są już standardem.

Encyklopedycznie

W brydżu rekontra uważana jest za zapowiedź, ale nie za odzywkę. Za zrealizowanie gry z rekontrą przysługuje premia w wysokości poczwórnej premii za kontrakt podstawowy i kara za nieudaną kontrę dla przeciwników. W praktyce do rozgrywki z rekontrą dochodzi rzadko, gdyż zazwyczaj oznacza to błąd jednej z par. Rekontra może być naturalna, może być również składnikiem konwencji licytacyjnych, np. blackwooda lub cue bidów. [vikipedia]

Problemy strony otwierającej

Rekontra karna

Rekontra jako narzędzie pozwalające skarcić przeciwników ma zastosowanie po naszym otwarciu i kontrze przeciwnika. Rekontra oznacza przede wszystkim chęć skontrowania oponentom dowolnego kontraktu. Zakres stosowania w dużej mierze determinują założenia. Nie stosujemy rekontry z bardziej układową ręką, gdyż przeciwnicy mogą nas wyblokować jeśli sfitują kolor.

Po rekontrze strona z przewagą siły próbuje przede wszystkich ukarnić przeciwników jeżeli ma opozycje w kolorze zgłaszanym przez przeciwnika. Przy braku innych uzgodnień kontra każdego zawodnika jest karna.

Po otwarciu w młodszy rekontra oznacza kartę:

mniej więcej równą od 10+ pkt i może być z fitem, szczególnie po otwarciu 1.

Po otwarciu w starszy rekontrujemy z kartą:

 • od 10 pkt bez fitu z w miarę równym składem
 • od 12 pkt z fitem
W N E S
1

?

ktr

 

rktr

 

pas

 

KW5
AW973
D106
D8
5
KDW973
KD1076
8
W5
AKDW93
W106
82
 1. pas = normalne otwarcie 12+ pkt
 2. Inny kolor (tu: 2) = dwukolorowe, brak 2 LD, poniżej 12 pkt
 3. Powtórzenie koloru otwarcia (tu: 2) = podlimitowe, brak 2 LD

 

Rekontrę partnera bezpośrednio wynosimy ze słabą ręką bez 2-ch lew defensywnych lub pośrednio – po uprzednim pasie – z dużą nadwyżką punktową i układową, szczególnie, gdy nie sprzyjają nam założenia (My PO, Oni PRZED)!


W N E S
1

pas

ktr

1

rktr

?

pas

 

 • pas wyczekujący bez opozycji, partner nie może spasować; musi abo skontrować albo coś zalicytować
 • kontra karna z opozycją atutową 4+ piki
 • 2 = od 12 pkt z fitem

W N E S
1

pas

?

ktr

1

 

rktr

pas

 

pas

pas

 

 • nie można spasować (!)
 • KONTRA KARNA z opozycją atutową 4+ piki
 • 1 = z zatrzymaniem BILANS
 • nowy kolor na najniższej wysokości nie forsuje, co najwyżej INWIT
 • nowy kolor z przeskokiem FORSING
 • kolor przeciwnika FORSING

W N E S
1

pas

?

ktr

1

 

rktr

ktr

 

pas

pas

 

Nasze poczynania determinują w dużym stopniu założenia:

 • pas = mniej więcej równa ręka
 • 2 w kolor młodszy = nadwyżkowe, układowe
 • 2 = nadwyżkowe, układowe

Zastosowanie rekontry po 1

W N E S
1 ktr rktr¹

¹ rekontra jest karna, to próba skarcenia przeciwnika, szczególnie wtedy gdy oponent jest w założeniach popartyjnych


W N E S
1

pas

pas

pas

pas

rktr²

ktr

 

Teraz nasza rekontra jest ratunkowa i prosi partnera o zgłoszenie najbliższej czwórki


W N E S
1

rktr³

pas

 

2¹²²²

 

ktr

 

¹ Stayman

² transfer

³ chęć gry z rekontrą czyli (4)5 dobrych kart w zalicytowanym (sztucznie) kolorze partnera


Dla bardziej zaawansowanych (opcjonalnie)

W N E S
1

rktr³

ktr¹

 

pas²

 

pas

 

¹ kontra karna

² pas forsujący do rekontry

³ rekontra automat


Problemy strony wchodzącej

W N E S
1 ktr rktr ?
 • PAS = karny
 • 1 = naturalne i nie obiecuje żadnych punktów!

W N E S
1

pas

ktr

2¹

rktr

 

1

 

¹ silne, gdyż 1 partnera nie obiecuje żadnych punktów!


Inne zastosowania

Rekontra informacyjna

Rekontra-fit

W N E S
1

?

pas

 

1

 

ktr

 

W N E S
1

?

pas

 

1

 

ktr

 

 • pas = raczej bez fitu, a jeśli jest to fit słaby i wartości w alternatywnym starszym
 • rktr = fit 3-kartowy, siła dowolna

Rekontra na skontrowany cue-bid

W N E S
1

2

3

pas¹

pas

pas

pas

pas

1

2

4

rktr²

pas

pas

ktr

 

W N E S
1

2

3

pas¹

pas

pas

pas

pas

1

2

4

4³

pas

pas

ktr

 

 1. pas = wyczekujący
 2. rktr = cue-bid I klasy (as lub renons)
 3. zalicytowanie kolejnego cue-bidu oznacza zatrzymanie II klasy w skontrowanym kolorze, a powrót na uzgodniony kolor także brak dalszych nadwyżek i aspiracji

Rekontra wskazująca pół-zatrzymanie

W N E S

1

pas

pas

pas

2¹

rktr³

pas

ktr²

 

 1. INWIT do 3
 2. kontra na sztuczną odzywkę jest naturalna
 3. rktr = pół-zatrzymanie w pikach (Dx lub Wxx)

W N E S
1

2

rktr³

pas

pas

 

1

3¹

 

pas

ktr²

 

 1. CZWARTY KOLOR
 2. kontra na sztuczną odzywkę jest naturalna
 3. rktr = pół-zatrzymanie w treflach (Dx lub Wxx)

Zalicytowanie świadczy o pełnym zatrzymaniu, a pas o braku pół-zatrzymania

W N E S

1

2

pas

 

2

 

pas

ktr

 

W N E S

1

pas

pas

pas

2

2

pas

ktr

 

W N E S
1

2

3

pas

pas

 

1

3

 

pas

ktr

 

W N E S
1

2

pas

pas

pas

pas

1

3

3

pas

ktr

 


W obiecał pół zatrzymania to obaj po zalicytowaniu przez E mają wspólnie co najmniej jedno zatrzymanie typu: Wxx-Dx lub Dx-Wxx .

W N E S

1

rktr

pas

pas

2

2

pas

ktr

 

W N E S
1

2

rktr

pas

pas

pas

1

3

3

pas

ktr

 


CDN…