Nauka brydża

Strona dla wszystkich, którzy kochają brydża i przy okazji chcą podnieść swoje umiejętności, także dla instruktorów szukających sprawdzonych zajęć czy inspiracji. Z czasem zapełnimy ją treścią, której być może potrzebujecie. Znajdą się tutaj zarówno regularne zajęcia dla kilku poziomów nauczania jak i luźne artykuły na każdy brydżowy temat.

In. Fb. Tw. Be. Db. Li.

Szkolenia brydżowe

/ Dla początkujących / Trzy fazy licytacji: informacja, bilans i decyzja

Trzy fazy licytacji: informacja, bilans i decyzja

W pierwszych okrążeniach informujemy o tym co mamy. W myśl zasady długościowej zgłaszamy kolory od najdłuższych do najkrótszych. W ten naturalny sposób dokonujemy opisu ręki. Bilans to kolejna faza, w której podliczamy stan posiadania. Licytację wieńczy decyzja w co i na jakiej wysokości zagrać.

Pomijając odzywki, które mają znaczenie specjalne, konwencyjne – każda odzywka niesie z sobą informację odnośnie siły lub (i) składu. Zalicytowanie koloru – oznacza długość lub w niektórych przypadkach skupienie honorów. Zalicytowanie bez atu – sugeruje rękę zrównoważoną z rozproszonymi honorami. O ile partner zgłaszał kolor – również brak fitu.

Do wymiany informacji powinieneś dążyć gdy masz aspiracje szlemikowe lub gdy nie jesteś zdecydowany, który z możliwych kontraktów będzie najlepszy. W przeciwnym razie, gdy tylko możesz zrobić bilans – licytuj to co statystycznie możesz wygrać. Łatwo sprzedawalne ręce staraj się odlicytować jak najszybciej (postulat szybkości i kamuflażu).

Nie licytuj dwa razy tej samej karty, chyba że partner wymusi!

Takie postępowanie utrudni pierwszy wist oraz późniejszą obronę przeciwnikom, nieraz przyniesie nadprogramową lewę(y) na wiście.

Na licytację zatem składają się trzy zasadnicze elementy nazywane również fazami:

1. Informacja – poszukujemy miana do gry lub/i bardziej szczegółowych informacji o ręce partnera
2. Bilans – podstawowa zasada w brydżu. To co zostanie zalicytowane musi mieć pokrycie w sile lub/i układzie.
3. Decyzja – ostatnia zapowiedź

Te trzy fazy ściśle się łączą z mechanizmami licytacji naturalnej, które to narzędzia pozwalają zorientować się w intencjach i celach obu partnerów.

Rozważna! ale czy romantyczna?

Rozpoczynamy od łatwego przykładu:

W N E S
1 pas 1BA pas
 • 1 = INFORMACJA o 5+ kierach i (11)12+ punktach (w systemie WJ otwarcie w przedziale 12-17 pkt)
 • 1BA = INFORMACJA o braku fitu w kierach, braku czterech pików i o 6-10 pkt,  BILANS
 • pas = DECYZJA na podstawie odpowiedzi partnera
Bez pardonu

W drugim przykładzie gracz E od razu wie w co i na jakiej wysokości grać, więc zgodnie z postulatem szybkości i kamuflażu licytuje finalny kontrakt, oczywiście przy założeniu zastania u partnera przeciętnego otwarcia.

W N E S
1 pas 3BA pas
 • 1   = INFORMACJA o (4)5+ karach i 12+ pkt, NF
 • 3BA = BILANS i DECYZJA
 • pas = W może oczywiście jeszcze ruszyć, ale wyłącznie z górą otwarcia i wyjątkową ręką
Szybki i wściekli

Zdarza się jeszcze krótsza aukcja, w której INFORMACJA, BILANS i DECYZJA skondensowane zostają praktycznie do jednej zapowiedzi:

W N E S
4 pas pas pas

Gracz E pasuje i tym samym podejmuje ostateczną decyzję. 4 gracza W informuje o stanie posiadania – nic poza długimi kierami – i chęci gry takiego kontraktu. Szybko i skutecznie. Być może przeciwnicy mają jakiś kontrakt do zrealizowania, ale bardzo trudno im się włączyć na tym poziomie.

W poszukiwaniu złotego runa

W czwartym przykładzie faza informacyjna wydłużyła się z uwagi na poszukiwanie najlepszego kontraktu do gry:

W N E S
1

1

pas

pas

1

2

pas

pas

 • 1 = INFORMACJA o (4)5+ karach i 12+ pkt, NF
 • 1 = INFORMACJA o 4+ kierach i 6+ pkt, F1
 • 1 = INFORMACJA o dokładnie 4 pikach, siła 12-17 pkt, F1
 • 2 = INFORMACJA o 4 pikach i niewielkiej sile do max. 10 pkt, wstępny BILANS, NF
 • pas = BILANS i DECYZJA
Na tych samych falach

Na koniec trudny przykład przedstawiający intelektualny dialog zaawansowanej pary. Bywa, że droga do optymalnego kontraktu jest bardzo długa. Do wylicytowania poniższego szlema w sposób świadomy potrzeba wielu okrążeń, ale przede wszystkim niezbędnych narzędzi stosowanych przez dobrze rozumiejącą się parę:

K D 7 2 A W 10 9
D 8 A K 9 3
A 9 8 7 2 3
K 4 A D 8 6

W N E S
1

1

2BA

3BA

4

5BA

7

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

1

2

3

4

4BA

6

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

 • 1 = naturalne, NF
 • 1 = 4+ kiery, 6+ pkt, F1
 • 1 = 4 piki, F1
 • 2 = czwarty kolor pyta o zatrzymanie w tym kolorze, GF (wyjątek stanowi powtórzenie czwartego koloru, które jest naturalne i NF)
 • 2BA = zatrzymanie w treflach
 • 3 = szlemikowe uzgodnienie koloru (gdyby E chciał grać końcówkę zgłosiłby 4 w poprzednim okrążeniu zamiast 2)
 • 3BA = brak krótkości, a więc skład 4-2-5-2 i akceptacja aspiracji szlemikowych partnera (odmową byłoby negatywne 4)
 • 4 = cue-bid (as)
 • 4 = cue-bid (as)
 • 4BA = pytanie o asy, konwencja 102
 • 5BA = 2 asy, dama atu i boczny król
 • 6 = inwit wielkoszlemowy pytający o zatrzymanie trzeciej klasy w kierach, w tym wypadku o damę bo dublu w kierach E już wie
 • 7 = przyjęcie zaproszenia

Aby umiejętnie licytować trzeba dobrze opanować mechanizmy licytacyjne, które na każdym etapie licytacji pozwalają lepiej określić intencje  i wspólne cele partnerów.