Nauka brydża

Strona dla wszystkich, którzy kochają brydża i przy okazji chcą podnieść swoje umiejętności, także dla instruktorów szukających sprawdzonych zajęć czy inspiracji. Z czasem zapełnimy ją treścią, której być może potrzebujecie. Znajdą się tutaj zarówno regularne zajęcia dla kilku poziomów nauczania jak i luźne artykuły na każdy brydżowy temat.

In. Fb. Tw. Be. Db. Li.

Szkolenia brydżowe

/ Licytacja / Zasady licytacji w obronie

Zasady licytacji w obronie

Niedawno odszedł wspaniały człowiek, znakomity trener i przemiły kolega po fachu Leszek Nowak. Zawsze był świetnie przygotowany do zajęć i bardzo pomocny. Był wzorem do naśladowania. Chciałbym go przypomnieć publikując kilka materiałów Jego autorstwa. Oto pierwszy z nich z zakresu licytacji dwustronnej o wejściach dla początkujących. Marcin Kuflowski napisał piękne wspomnienie  Brydż i …słoiki pysznego miodu…

Cele wejścia kolorem to:

 • wskazanie partnerowi wistu
 • z dobrą ręką (kolorem) – próba zagrania własnego kontraktu
 • próba zaszkodzenia przeciwnikom
 • poszukiwanie opłacalnej obrony

Wejścia kolorem wskazują 8-16 punktów

Na wysokości jednego dopuszczalne jest wejście kolorem star­szym z wyjątkowo solidnej czwórki, ale zasadniczo wejścia powi­nny się opierać na kolorze co najmniej 5-kartowym.

Nieskaczące wejście na poziomie dwóch obiecuje 10-16 pkt i kolor przynajmniej 5-kartowy (w myśl zasady im mniej pkt tym dłuższy kolor, 10-11 pkt to kolor 6-kartowy). Niedobory siły muszą być zre­kompensowane niezwykłą jakością koloru bądź znakomitym ukła­dem.

Wejście 1 oznacza rękę w układzie zrównoważonym w sile 15-17 (18 jeśli 4333 bez sekwensów i grubych blotek) pkt z co najmniej pojedynczym zatrzymaniem w kolorze otwarcia.

Schemat odpowiedzi na wejścia przypomina, z pewnymi różnicami, od­powiedzi na otwarcie. I tak:

 • pojedyncze podniesienie koloru wejścia oznacza 6-10(11) pkt i co najmniej trzy atuty
 • skaczące podniesienie wskazuje 11-12 pkt i co najmniej czte­ry atuty, a bardziej nowocześnie grające pary stosują podniesienie blokujące
 • podniesienie do końcówki jest do gry
 • nowy kolor wyklucza fit w starszym kolorze wejścia i, jeżeli drugi bronią­cy wcześniej nie pasował, forsuje
 • kolor przeciwnika oznacza co najmniej bilansowe podniesienie (inwit) koloru wejścia
 • po wejściu partnera i pasie odpowiadającego stosuje się konwencję Drury

1

W odpowiedzi na wejście 1 pozostaje w mocy Stayman i transfery. Zachowujemy całą drabinkę od­powiedzi obowiązującą po otwarciu 1.

Zaporowe

Wejście z przeskokiem ma charakter blokujący i musi spełniać identyczne warunki, jak otwarcie na tym samym poziomie.

Michaels

 1. Gdy przeciwnicy zalicytowali tylko jeden kolor, bezpośrednie wejście tym kolorem to kolor na kolor Michaels’a. Jeśli otwarcie nastąpiło kolorem młod­szym, wejście tym kolorem oznacza co najmniej 5-5 w starszych.
 2. Po otwar­ciu kolorem starszym wejście tym kolorem oznacza 5-5 w drugim starszym i jednym z młodszych. Licytuje się w ten sposób z kartą bardzo słabą lub bardzo silną – w tym drugim przypadku wchodzący odzywa się ponownie w następnym okrążeniu. Z ręką dwukolorową o średniej sile należy rozpocząć od prostego wejścia jednym z kolorów. Konwencja Michaelsa obowiązuje także po otwarciach zaporowych oraz na pozycji wygasającej.

Odpowiedzi na kolor Michaels’a:

 • do koloru
 • skok w kolor partnera – z reguły blokujący
 • kolor otwarcia – inwit do dogranej lub do szlemika
 • nowy kolor – nie forsuje
 • 2 po wejściu kolorem starszym pyta o kolor młodszy
 • 3 do gry
 • 4 spełnia tę samą funkcję co 2, kiedy odzywka ta nie jest już dostępna.
 • gdy licytacja przekroczyła już także 4, za pytanie służy

3. Gdy przeciwnicy licytowali dwa kolory, zgłoszenie drugiego z nich jest naturalne. Inaczej mówiąc, oznacza długość w licytowanym kolorze.

4. Bezpośrednie wejście 2 wskazuje układ co najmniej 5-5 w naj­niższych spośród kolorów nielicytowanych. Warunki, jakie musi spełnić to wejście są identyczne, jak w przypadku opisywanych powyżej dwukolorówek Michaelsa. 2 po otwarciu 2♣ ma to samo znaczenie, po innych otwarciach na wysokości dwóch (słabe dwa) stanowi natomiast odpowiednik klasycznego otwarcia 1BA.

5. Skok na 2 na pozycji wygasającej także nie jest słaby: oznacza rękę kwalifikującą się na otwarcie 2.

KONTRA

 1. Kontra w strefie zapisu częściowego jest wywoławcza, w strefie od dogranej wzwyż jest karna.
 2. Podobnie kontrą negatywną operujemy nią w strefie zapisu częściowego.

Kontra wywoławcza znaczy dokładnie to co znaczy jej nazwa – wywołuje odzywkę partnera. Zasadniczo partner nie powinien na nią pasować.

Wzorcowa kontra wywoławcza przyrzeka:

 • krótkość w kolorze (kolorach) przeciwnika
 • fity w kolorach nielicytowanych
 • siła zbliżona do własnego otwarcia

Kontra objaśniająca

Inną funkcją kontry wywoławczej jest sprzedawanie rąk zbyt silnych na proste wejście kolorem, z reguły od 17 PC.

Wycena stanu posiadania

Własna ocena karty rozstrzyga czy zakwalifikować rękę do wejścia kolorem czy kontrą.

Odpowiedzi na kontrę wywoławczą daną na otwarcie informacyjne są naturalne i zarazem bilansowe.

W licytacji dwustronnej stawiamy sobie za cel:

 • zapobieganie utrzymaniu się przeciwnika przy niskim kontrakcie

Narzędziem do realizacji tych celów jest kontra negatywna:

 1. Partnerze mam wartości w nielicytowanym kolorze (kolorach) – ze szczególnym naciskiem na kolory starsze.
 2. Nie jestem dość silny, a mój kolor dostatecznie długi, by licytować normalnie.

Kontra negatywna to po prostu kontra wywoławcza

Informuje o 6+ pkt na wysokości jednego, 8/9+ pkt na wysokości 2. Układ powinien być co najmniej 4-4 w kolorach nie licytowanych. Czasem nie obiecuje obu kolorów, ale wtedy z pewnością – jeden starszy.