Nauka brydża

Strona dla wszystkich, którzy kochają brydża i przy okazji chcą podnieść swoje umiejętności, także dla instruktorów szukających sprawdzonych zajęć czy inspiracji. Z czasem zapełnimy ją treścią, której być może potrzebujecie. Znajdą się tutaj zarówno regularne zajęcia dla kilku poziomów nauczania jak i luźne artykuły na każdy brydżowy temat.

In. Fb. Tw. Be. Db. Li.

Szkolenia brydżowe

/ Konwencje / Cue-bidy zachętą do szlemika

Cue-bidy zachętą do szlemika

Cue-bid jest odzywką strefy szlemowej mającą na celu poinformowanie partnera o chęci zalicytowania gry premiowej poprzez wskazanie zatrzymania pierwszej (as lub renons) lub drugiej (król lub singiel) klasy. Świetną definicję cue bi­­du podał również tarnowski brydżysta Leszek Gabriel: „Cue-bid to inwit – wskazanie wartości kluczowej i intencji licytującego”

Po czym możemy poznać, że dana odzywka jest cue-bidem?

Cue-bidem jest odzywką na poziomie czterech lub wyższym – lub odzywka 3 w przypadku, gdy uzgodniono kiery – jeśli uzgodniono kolor atutowy lub jeśli odzywka ta nie może mieć z punktu widzenia logiki znaczenia naturalnego. W tym drugim przypadku cue-bid uzgadnia kolor ostatnio zalicytowany. Oto przykłady:

W N E S
1

2

3¹

pas

pas

 

1

2

 

pas

pas

 

W N E S
1

3¹

pas

pas

2

 

pas

 

W N E S
1

2

pas

pas

1

3¹

pas

 

W N E S
1

3

pas

pas

2

3¹

pas

 

¹ aspiracje szlemikowe, wezwanie do cue-bidowania


Czy to jest cue-bid czy kolor?

W N E S
1

3

pas

pas

2

4

pas

 

W N E S
1

3

pas

pas

2

4

pas

 

 1. W przykładzie pierwszym uzgodniono piki i odzywka 4 gracza E jest cue bidem na uzgodnionych pikach. Gdyby miał naturalne kolory młodsze rozpocząłby od pokazania kar!
 2. Przykład drugi nie jest jednoznaczny. Odzywka 4 może być zarówno cue-bidem jak i naturalnym kolorem, wskazującym dwukolorówkę 5-5 lub lepiej na młodszych. Przyjmujemy jednak w pierwszym czytaniu, że jest to cue-bid bo częściej przyjdzie i też częściej się przyda.

Co nie jest cue-bidem?

Cue-bidem nie jest żadna inna (poza 3, gdy uzgodniono kiery i Splinterem, patrz niżej) odzywka na poziomie trzech.

Jeśli kolor starszy uzgodniono na poziomie dwóch, to odzywka bocznym kolorem na poziomie trzech jest albo naturalna, gdy licytacja jest sforsowana do dogranej, albo oznacza kolor do uzupełnienia, gdy licytacja nie jest sforsowana do końcówki. Przykłady:

W N E S
1

3¹

pas

 

2

 

pas

 

W N E S
1

2

pas

pas

1

3¹

pas

 

W N E S
1

3²

pas

 

2

 

pas

 

W N E S
1

3

pas

pas

2

3³

pas

 

¹ inwitujące końcówkę pytanie o uzupełnienie

² naturalny inwit do szlemika, jeśli system WJ to góra otwarcia i raczej 5-5

³ stoper w drodze do 3, (zanim zagramy końcówkę w młodszy czy szlemika najpierw priorytetowo sprawdzamy zatrzymania do 3)


 1. W przykładzie pierwszym, odzywka 3 jest typowym przykładem pytania o uzupełnienie w karach w celu osiągnięcia końcówki w piki.
 2. W przykładzie drugim, odzywka 3 ma zasadniczo podobne znaczenie, co w przykładzie poprzednim. Różnica polega na tym, że siła gracza S nie jest ograniczona i być może próbuje on wysondować możliwość zagrania szlemika, badając reakcję partnera na pytanie o uzupełnienie.
 3. Trzeci diagram ilustruje inwit do szlemika. E zalicytował inwit z fitem pikowych do dogranej i spodziewał się od partnera odzywki albo 3 jako odmowy przyjęcia zaproszenia albo 4 przyjęcia inwitu. Tymczasem W pokazał kawał krupa inwitując szlemika.
 4. Jeśli uzgodniono kolor młodszy, to odzywka na wysokości trzech również nie jest cue-bidem. Odzywka taka ma znaczenie naturalne lub seminaturalne – wskazanie zatrzymania. Priorytetowo sprawdza się możliwość zagrania 3.

Kiedy stosować cue-bidy?

Cue-bidy stosujemy w celu sprawdzenia możliwości zagrania gry premiowej. Cue-bidy przydają się do:

 • sprawdzenia zatrzymań we wszystkich kolorach
 • sprawdzenia nadwyżek nieujawnionych w dotychczasowej licytacji
 • uzgodnienia koloru

Sprawdzanie zatrzymań

W celu sprawdzenia zatrzymań stosuje się zasadę kolejnego pokazywania cue-bidów. Oznacza ona, że wskazuje się najbliższe zatrzymanie niezależnie od jego klasy (pierwszej, czy drugiej):

W N E S
1

3

pas

pas

2

3¹

pas

 

W N E S
1

3

pas

pas

2

4²

pas

 

W N E S
1

3

pas

pas

2

4³

pas

 

¹ najbliższy cue w pikach

² brak cue w pikach

³ brak cue w pikach i treflach


Wskazywanie nadwyżek lub ich braku

W N E S
1

2

4

pas

pas

 

2

3

 

pas

pas

 

W N E S
1

2²

pas

pas

2

3

pas

 

W N E S
1

3²

pas

pas

1

4

pas

 

 1. W pierwszym diagramie W nie posiada nadwyżki i żadnego cue-bidu. Może mieć np. taką rękę: AKW85 D92 D64 83
 2. W drugim W pokazał 15-17 pkt i skład 5-3-3-2
 3. Trzeci przykład to inwit ze strony W, który sprzedał czterokartowy fit i siłę 15-17 pkt, a E pokazał nadwyżki i co za tym idzie zainteresowanie szlemikiem

Uzgadnianie koloru

Przykłady stosowania cue-bidów do uzgodnienia koloru:

W N E S
1

3

pas

pas

2

4¹

pas

 

W N E S
1

3

pas

pas

2

3²

pas

 

¹ cue-bid uzgadniający kiery (E bez zainteresowania szlemikiem dołożyłby 4, gdyby miał trefle to albo zalicytowałby 3 albo wybrał negatywnie kiery lub piki)

² szlemikowe uzgodnienie pików (bez aspiracji E skoczyłby w 4)


Kiedy wskazanie cue bidu jest obowiązkowe?

Wskazanie zatrzymania pierwszej lub drugiej klasy obowiązkowe jest poniżej dogranej w odpowiedzi na cue bid partnera.

W N E S
1

2

?

pas

pas

 

2

3¹

 

pas

pas

 

W N E S
1

1

2

pas

pas

pas

1

2

3¹

pas

pas

 

W N E S
1

3

4¹

pas

pas

pas

2

3

?

pas

pas

 

¹ szlemikowe wezwanie do cubidowania


Czy cue bid w kolor partnera musi wskazywać figurę?

Cue bid powinien wskazywać figurę – a nie krótkość – jeśli jest zalicytowany w pięciokartowy kolor partnera. Takie podejście pozwala rozróżnić BAZĘ (punktową) od WYŁĄCZENIA (z figur).  Praktyka pokazuje jednak, że tak być wcale nie musi:

K32
AK962
5
A942
D95 W108764
85 74
876 KD
D10765 KW8
A
DW103
AW109432
3
W N E S
pas

pas

pas

pas

1

2

4¹(!)

5

pas

pas

pas

pas

2

4

4

7

¹ cue-bid powinien w zasadzie być dawany z figurą w kolorze partnera, Eugeniusz zalicytował z większą wyobraźnią i przekazał tym samym apetyt na co najmniej szlemika

Rozdanie pochodzi z turnusu wczasowego w Stasikówce. Tak jw licytowali Eugeniusz Zalewski i Maciej Chwirut.


Kiedy cue-bid I a kiedy II klasy

W Polsce panuje zasada, że na wysokości 4 zgłaszamy cue-bidy co najmniej II klasy zaś na wysokości 5 wyłącznie cue-bidy klasy I. Oto przykład:

W N E S
1

3

4

5

pas

pas

pas

pas

2

4

4

 

pas

pas

pas

 

Odzywki 4, 4 i 4 obiecywały co najmniej cue-bid II klasy zaś odzywka 5 obiecuje już zatrzymanie klasy I, szczególnie wtedy jeśli zostanie powtórzona.


Cue-bid ekonomiczny i maksymalny, a sterowanie informacją

Cue-bid ekonomiczny to cue-bid poniżej dogranej, a nieekonomiczny to cue-bid powyżej dogranej. Zgłaszanie cue-bidów w sposób ekonomiczny to po prostu pokazywanie ich po kolei, a w sposób nieekonomiczny to pokazywanie cue-bidów z celowym pominięciem koloru (kolorów), w których posiada się zatrzymanie. Czasem tak licytujemy pomijając posiadaną kontrolę bo chcemy wysterować czyli sprawdzić czy partner ma zatrzymanie w interesującym nas kolorze.


CDN…