Wist

Systemy wistowe

Pierwsze wyjście

Poniżej przedstawiam różnice pomiędzy trzema najbardziej popularnymi systemami wistu: naturalnym, odmiennym i Kombajnem. Obecnie większość par ligowych gra wistem odmiennym, najbardziej informacyjny (niestety również dla przeciwnika) jest natomiast opracowany przez Łukasza Sławińskiego wist Kombajn.

Pierwsze wyjście - ogólne zasady
wist naturalny (MUD) wist odmienny Kombajn
spod figury czwarta najlepsza czwarta najlepsza trzecia lub piąta
z sekwensu najwyższa najwyższa najwyższa
z sekwensu wewnętrznego środkowa środkowa trzecia
z dubla najwyższa najniższa najniższa
z trzech blotek środkowa a następnie wyższa środkowa a następnie niższa najwyższa a następnie środkowa
z czterech blotek najstarsza a następnie najniższa druga od góry a następnie wyższa najstarsza a następnie najniższa

Przykłady (wyjścia czerwone, pierwsze pogrubione)
naturalny (MUD) odmienny Kombajn
Axxxx, Kxxx, Dxx, Wx Axxxx, Kxxx, Dxx, Wx Axxxx, Kxxx, Dxx, Wx
AKD, KD10, ADW AKD, KD10, ADW AKD, KD10, ADW
xxxx, xxx, xx xxxx, xxx, xx xxxx, xxx, xx
10xxx (kolor) 10xxx (kolor) 10xxx (kolor)
10xxx (nt) 10xxx (nt) 10xxx (nt)

Warto wspomnieć, że niektórzy gracze stosują przy pierwszym wyjściu wist odmienny, natomiast w grze środkowej wist naturalny lub kombajn jako bardziej jednoznaczne niż wist odmienny.

Dodatkowe ustalenia (opcjonalnie):

  1. Silna dziesiątka - wist 10-ką oznacza brak starszej karty (układy: 10x; 109x itp.) lub co najmniej 2 starsze karty (sekwensy wewnętrzne: AW10x, KW109, ADW10 itp.), wist waletem natomiast drugi honor lub zwykły sekwens
  2. Wist z AK sec - wist królem a następnie asem; do asa partner dokłada Lavinthala
  3. Wist z sekwensów przy nt jest zależny od jakości koloru: z koloru silnego np. (AKW10x, KDW9x) wist królem, partner dokłada ilościówkę, mając figurę zobowiązany jest ją dołożyć(!); z koloru słabego (AKxxx,KD10x itp.) - wist asem lub damą, partner daje sygnał jakościowy

© 2008 jafo