Wist

Spis treści

  1. Wstęp
  2. Wist przeciw bez atu
  3. Wist przeciw kontraktom kolorowym
  4. Wist w grze środkowej
  5. Manewry obronne
  6. Systemy wistowe

© 2008 jafo