Nauka brydża

Strona dla wszystkich, którzy kochają brydża i przy okazji chcą podnieść swoje umiejętności, także dla instruktorów szukających sprawdzonych zajęć czy inspiracji. Z czasem zapełnimy ją treścią, której być może potrzebujecie. Znajdą się tutaj zarówno regularne zajęcia dla kilku poziomów nauczania jak i luźne artykuły na każdy brydżowy temat.

In. Fb. Tw. Be. Db. Li.

Szkolenia brydżowe

/ Licytacja / mechanizmy / forsing / Po otwarciu kolorem młodszym i forsującym zniesieniu na wys. 2

Po otwarciu kolorem młodszym i forsującym zniesieniu na wys. 2

Bazą wszystkich poniższych przykładów będzie już jakaś początkowa sekwencja gwarantująca co najmniej bilansową końcówkę. Gramy systemem WJ, w którym 1/2 (two over one) forsuje do końcówki. Stosujemy całkowitą preferencję zgłaszania starszych kolorów choć pewnie niektórzy z Państwa grają częściową.  Postaramy się uwypuklić różnice kiedy to będzie miało znaczenie.

piątek 8.01.2021 g. 17.45 www.zoom.us i g. 18.45 www.bridgebase.com

Omówimy dalszą licytację po następującym początku:

W N E S
1 pas 2¹ pas
W N E S
1 pas 2¹ pas
W N E S
1 pas 2² pas
W N E S
1 pas 2³ pas
W N E S
1 pas 2³ pas

¹ GF i kolor 5+, ² omówimy stare i nowe podejście i ³ co najmniej inwitujące 10+


Po skaczącym zniesieniu

Przy stosowaniu całkowitej preferencji zgłaszania starszych czwórek E nie może mieć ani czterech kierów ani pików, co według nas dobrze ustawia licytację. Przy częściowej może mieć starszą czwórkę i trochę to komplikuje dalsze poczynania. Co do koloru karowego to nie ma jakichś większych wymagań jakościowych.


W N E S
1

?

pas

 

2

 

pas

 

 • 2  stoper (jeśli gramy częściową preferencją to może być to także głoszona czwórka, powtórzenie w następnym okrążeniu obiecuje 5+ i 18+)
 • 2 jeśli lekko nadwyżkowe to z fitem karowym
 • 3 15+ pkt, 5+ naturalne
 • 3 fit
 • 3 – splinter
 • 3 – do gry, minimum
 • 4 szlemikowe bez singla z fitem w składzie 2-2-4-5
 • 4 inwitujące bez singla
 • 4 – splinter (renons)

A oto powód dlaczego wolimy priorytetowo zgłaszać starsze czwórki. Jeden problem mniej!

W N E S
1

2¹

pas

pas

2

?

pas

 

K93
AKW86
96
AK8
932
KW8
96
AKW82
932
KW86
96
AKW2

¹ dwuznaczne lub nawet trójznaczne przy stosowaniu preferencji częściowej

 1. silny trefl = 5+ i 18+
 2. wskazanie zatrzymania 12+ pkt
 3. czwórka 12+ pkt przy stosowaniu częściowej preferencji

D1: z myślą wyjaśniającego powtórzenia kierów w następnym okrążeniu. D2: pokazujemy stopera kier i wyczekujemy na informację o stoperze pikowym. D3: informujemy o czwórce jeśli gramy częściową preferencją, może poprze lub pokaże piki.


W drodze do 3

W N E S
1

2

?

pas

pas

 

2

2¹

 

pas

pas

 

¹ wskazanie zatrzymania (przy stosowaniu preferencji częściowej dwuznaczne, gdyż dochodzi jeszcze naturalna czwórka)

Teraz W dookreśla swoją rękę:

 • 2 – zatrzymanie trefl i jeśli tylko lekka nadwyżka to z fitem karowym
 • 3 – pytanie o zatrzymanie z pół-trzymaniem typu Dx lub Wxx
 • 3 – fit, nadwyżka
 • 3 – 5+ i 18+ pkt
 • 3* –  przy stosowaniu preferencji częściowej -> fit 4-kartowy bez zatrzymania treflowego
 • 3 – absolutne minimum i stoper trefl, raczej bez fitu karowego (a jeśli z fitem to skład 3-3-3-4), a przy stosowaniu preferencji częściowej -> czwórka pików z zatrzymaniem treflowym

Pokaż co masz jeszcze

W N E S
1

2

?

pas

pas

 

2

2

 

pas

pas

 

Nadwyżkowe 2 prosi partnera o doprecyzowanie ręki:

 • 3 – silne, może być z wartości
 • 3 – fit
 • 3 – 5+ i 18+ pkt
 • 3 – silne, z wartości
 • 3 – minimum otwarcia

Dwuznaczne

W N E S
1

2

?

pas

pas

 

2

3¹

 

pas

pas

 

¹ naturalne lub stoper w drodze do 3

Możliwe rebidy W:

 • 3 – fit
 • 3 – 5+ i 18+ pkt
 • 3 – pytanie o zatrzymanie gwarantujące pół-trzymanie typu Dx lub Wxx
 • 3 – minimum otwarcia podstawowego
 • 4 – szlemikowe uzgodnienie trefli

Powtórzenie koloru po sforsowaniu oznaką siły

W N E S
1

2

?

pas

pas

 

2

3

 

pas

pas

 

Możliwe rebidy W:

 • 3 – dwuznaczne; stoper trefl, ale brak pikowego lub 5+ kierów i 18+ pkt (E licytuje do wariantu ze stoperem trefl)
 • 3 – stoper w drodze do 3, brak treflowego
 • 3 – stopery w obu czarnych (nielicytowanych) kolorach
 • 4 – szlemikowe uzgodnienie kar z krótkością
 • 4 – szlemikowe uzgodnienie kar bez krótkości

Tylko dla stosujących preferencję częściową

W N E S
1

2

?

pas

pas

 

2

3¹

 

pas

pas

 

¹ fit 4-kartowy

Możliwe rebidy W:

 • 3 – stoper w drodze do 3, brak treflowego
 • 3 – stopery w obu czarnych (nielicytowanych) kolorach i raczej brak czwórki kier lub skład 3-4-3-3
 • 4 – szlemikowe uzgodnienie kierów
 • 4 – szlemikowe uzgodnienie kar bez krótkości

Postulat szybkości oznaką braku dalszych nadwyżek

W N E S
1

2

?

pas

pas

 

2

3

 

pas

pas

 

3 to pokazanie ręki minimalnej ze stoperami w czarnych kolorach i jeśli W ma silną rękę od 18 pkt to licytuje kolor 4. Może też mocno uzgodnić kara odzywką 4. Z ładną ręką w przedziale 15-17 pkt na 5+ treflach i czterech kierach (silniejszy Precision) może zainwitować odzywką 4.


Analogicznie

W N E S
1

2

pas

pas

2

?

pas

 

W N E S
1

2

pas

pas

2

?

pas

 

D1 – w większości wypadków analogicznie do powyższych standardów. D2 – 2 pozostawia przestrzeń do pokazania partnerowi E nadwyżek układowych czy nadwyżki punktowej.


Wszystkie drogi otwarte

W N E S
1

3

pas

pas

2

?

pas

 

15+ pkt (jeśli otwieramy Precision 11-14 pkt). Jeśli E zalicytuje 3 to zamanifestuje mocne samouzgodnienie, poprzez 3 pokaże stopery w drodze do 3, a 4 silnie uzgodni kolor. 3 zapewni oba zatrzymania w starszych kolorach i niechęć do dalszej wymiany informacji.


W N E S
1

3

pas

pas

2

 

pas

 

W N E S
1

3¹

pas

pas

2

 

pas

 

W N E S
1

4²

pas

pas

2

 

pas

 

W N E S
1

4³

pas

pas

2

 

pas

 

W N E S
1

4¹

pas

pas

2

 

pas

 


¹ SPLINTER, ² szlemikowe z fitem 2-2-4-5 bez krótkości i ³ układowy INWIT do szlemika


Można przyjąć, że 3 to uzgodnienie koloru bez krótkości i pierwszą (może docelową) przystanią jest nadal 3. W D2 krótkość z 4-kartowym fitem karowym wyraża co najmniej lekkie aspiracje szlemikowe. Silna karta z krótkością trefl i dużym fitem karowym przyjdzie stosunkowo rzadko, zatem odzywce 4 można przypisać inne znaczenie, a mianowicie dobry kolor plus fit czterokartowy w składzie 2-2-4-5 lub 2-2-5-4. 4 powiemy z nieco słabszą ręką zorientowaną na grę kolorową. 4 – renons, ale wcześniej omówiłbym tą sekwencję z partnerem, gdyż może się okazać, że to będzie kosztowny eksperyment. Silną rękę na kierach czy pikach pokazujemy powoli. Jedynie po otwarciu 1 i negacie (1) partnera skok w końcówkę jest naturalny i oznacza układową rękę na 9-10 lewach.

Poniżej przykładowe ręce:

93
KW86
K96
AK82
2
KW8
K963
AKW82
AW2
6
K963
AKW2
K9
A8
K963
AKW82
A2
82
K963
AKW82
AD2
K963
AKW832
AK8
K963
AKW832

Po skaczącym zniesieniu kolorem starszym

Podejście klasyczne (nieco już staromodne)

W N E S
1 pas 2 pas

W klasycznym ujęciu taki skok obiecywał trzy rzeczy: 12+ pkt, dobry kolor 6-kartowy i brak innego koloru 5-kartowego. Odzywka mówiła partnerowi, że zagramy w mój lub Twój kolor albo ewentualnie w bez atu. Przy dwukolorowych rękach postępowało się powoli. Teraz już się tak nie gra.


Podejście nowoczesne (coraz bardziej popularne)

W N E S
1 pas 2¹ pas
W N E S
1 pas 2² pas

¹ (6)7-9 pkt, 4 kiery i 5 pików (po otwarciu 1 można licytować nawet od 5-6 pkt)

² co najmniej INWIT do 3, prośba do partnera o zajęcie bez atu z jego ręki (WJ 2020 proponuje GF)


Obecnie już inwit zamiast zamiast kiedyś stosowanej zapowiedzi nie forsującej

W N E S
1

1

pas

pas

1

2

pas

 

Dzięki tej w/w tzw. kanapie (od franc. canapé) bardzo wygodna staje się sekwencja (<- obok), która obiecuje 10-11 pkt i system się ładnie zazębia.


Po forsującym zniesieniu kolorem młodszym

W N E S
1

?

pas

 

2

 

pas

 

Ta sekwencja jest naturalna i obiecuje kolor (4)5+ i przy stosowaniu całkowitej preferencji zgłaszania starszych czwórek wyklucza cztery kiery i cztery piki. Większość par gra jako F1 10+ pkt.


 • 2 12-14 pkt, nie obiecuje sześciokartu
 • 2 – rewers, stoper (jeśli gramy częściową preferencją to może być to także głoszona czwórka)
 • 2 12-14 pkt  i skład 4-4-4-1 z singletonem
 • 3 nadwyżkowe, fit
 • 3 15-17 pkt i niezły 6-ciokart
 • 3 – splinter uzgadniający trefle
 • 3 – do gry, minimum otwarcia
 • 4 szlemikowe bez singletona w składzie 2-2-5-4
 • 4 inwitujące 2-2-5-4
 • 4 – splinter (renons) uzgadniający trefle, można stosować Blackwood Wyłączeniowy
 • 5 – do gry, minimalna ręka układowa

Po odwróconym podniesieniu

W N E S
1 pas 2¹ pas
W N E S
1 pas 2² pas

¹ forsujące do 3 ponieważ zawiera ręce inwitujące 9-11 pkt

² 12+ GF (4)5+ trefli


Po forsującym zniesieniu tym samym kolorem

1. Forsujące do końcówki

W N E S
1

?

pas

 

2

 

pas

 

 • 2 – stoper (jeśli gramy częściową preferencją to może być to także głoszona czwórka, powtórzenie w następnym okrążeniu obiecuje 5+ i 18+)
 • 2 nadwyżkowe
 • 3 fit
 • 3 – splinter
 • 3 – do gry, minimum
 • 4 szlemikowe bez singla
 • 4 – splinter (renons)

Przykładowe ręce:

93
W86
KD96
AK82
AD2
AKW
KW93
1032
KW2
64
AK93
DW42
AD9
AK83
3
108652
KW9
KW2
KW93
W82
AD2
A3
A962
AW82
AK82
AK93
D8632

2. Forsujące do 3

Dwa popularne podejścia

a). na głowę czyli naturalnie

W N E S
1

?

pas

 

2¹

 

pas

 

 • 2 – stoper (jeśli gramy częściową preferencją to może być to także głoszona czwórka)
 • 2 15-17 pkt, bez singla
 • 3 dwuznaczne; stoper lub kolor
 • 3 minimum i partner mając inwit pasuje
 • 3 – splinter
 • 3 – do gry, nadwyżkowe
 • 4 splinter
 • 4 inwitujące 2-2-5-4
 • 4 – splinter (renons)
 • 5 – do gry, minimalna ręka układowa

a). odwrócone podniesienie inaczej autorstwa Władysława Izdebskiego

W N E S
1 pas 2 pas

Aby się zapoznać z pomysłem proszę kliknąć w link, który przeniesie na stronę W. Izdebskiego: ↗SZKOŁA BRYDŻA↖


WARSZTATY NA BBO (2) analiza rozdań

Analiza po-rozdaniowa to czwarty element gry, równie ważny jak licytacja, wist czy rozgrywka. Dlaczego? Pozwala wyciągać wnioski i ograniczać powtarzanie podobnych błędów w przyszłości. W ten sposób para może doskonalić swoje umiejętności. Analiza to zatem rozwój.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z analizą rozegranych rozdań.

PREZENTACJA WYNIKÓW: BRIDGE BASE ONLINE II TOURNAMENT CALCULATOR

Kliknięcie w link powyżej przenosi na stronę z wynikami turnieju.


1

1053
ADW
64
AW1064
AW92 764
9754 K1063
1052 AW8
87 D53
KD8
82
KD973
K92
W N E S

pas

1

2¹

pas

pas…

2

3

Zająć bez atu z lepszej ręki

Brak aspiracji przy minimalnych rękach. Niebezpieczny przeciwnik.

¹ z wartości

2 ze względu na brak zatrzymania w pikach. 3 oznaczałoby nadwyżkę czyli kartę od 15 pkt. 3 zamyka licytację. 2 obiecywałoby albo silną rękę albo ciut lepszą rękę z 3-kartowym fitem w kierach na wypadek gdyby partner (N) miał silnego trefla na kierach. Trudna obrona i rozgrywka. Wist 7 daje szanse na obłożenie jeśli N wstawi D, a E zabije i odwróci w pika. Jednak by położyć W musi przepuścić dołożoną ze stołu figurę i poczekać aż E dojdzie drugi raz (na A) i podegra. Wygrywa zabicie A, podegranie mariasza karowego i trafienie trefli. Groźnym przeciwnikiem jest E, który może podegrać piki, więc rozgrywający powinien szukać D u niego.


2

32
AK7
8653
10876
A4 KDW96
863 D10
KDW74 A9
DW3 AK92
10875
W9542
102
54
W N E S

2

3²

4

pas

pas

pas…

1

2¹

3

 

pas

pas

pas

 

W N E S

2

3²

4

pas

pas

pas

1

2¹

3

4

pas

pas

pas

pas…

Dymiąca dziura w kierach

Misfity

¹ wieloznaczne, ² może być z wartości czyli stoper w drodze do 3 i zarazem brak zatrzymania kierowego

Bilans na szlemik jest i lew czternaście nawet, ale dziura w kierach nie pozwala poszaleć. Wist wysterowany. Trudność polega na zauważeniu dziury pod nogami. Byle wyhamować. Najlepiej jeszcze na wys. 4.


3

W98
K2
AK974
D98
AD42 K10765
W853 10964
W632 10
W 1065
3
AD7
D85
AK7432
W N E S

pas

pas

pas

pas

pas

pas…

2

3¹

3

4³

5

 

pas

pas

pas

pas

pas

 

1

3

3²

4

4

6

 

Wyszkolenie techniczne

Rozgrywka pojedynczego koloru. Impas.

¹ stoper, ² dwuznaczne; pół-zatrzymanie typu Wxx (mogłoby być też Dx) lub tzw. kryty cue-bid (tu: krótkość), ³ cue-bid

Lepszym kolorem atutowym byłyby trefle, ale eN-wi ciężko z tą kartą minąć strefę bezpiecznej przystani jaką jest 3 uzgadniając trefle na wys. 4. Kara należy zagrać technicznie. Najpierw A, a następnie do D aby się przekonać o podziale. Przy 4-1 z czwartym waletem u W sobie poradzimy tylko grając w ten sposób.


4

D743
W1096
87
1073
AW5 K9
832 K54
W54 AKD1063
KDW9 A8
10862
AD7
92
6542
W N E S
1

2¹

3

4

5

pas

pas

pas

pas

pas

2

2²

4

4

6/

pas

pas

pas

pas

pas…

Krótka sonda

Bilans.

¹ wieloznaczne, ² nadwyżkowe

2 prosiło o dalszy opis ręki. W licytując 3 pokazał minimum i niechęć do wymiany informacji. 4 wskazało duże nadwyżki i bardzo dobry kolor. Proste do rzucenia o blat 12 lew. Nice game, quick claim and next one please!


5

K532
8
KD86
AW74
W9 A764
AK107 D9542
32 75
109862 53
D108
W63
AW1094
KD
W N E S

pas

pas

pas

pas…

1

2¹

3

4

 

pas

pas

pas

pas

 

2

3²

3³

5

 

W N E S

pas

pas

pas

1

3

4

5

pas

pas

pas

pas…

2

4

5

 

Ominąć rafę

Przebitki, odblokowanie.

¹ wieloznaczne, ² dwuznaczne; kolor lub stoper i  ³ pytanie o pół-zatrzymanie typu Dx lub Wxx

Wykrycie krótkości kier spowodowało ominięcie niebezpiecznej przystani jaką była rafa 3 i zagranie znakomitej końcówki 5. Diagramy ilustrują dwa odmienne sposoby postępowania. W obu diagramach udało się wykryć krótkość: 4 (D1) i 3 (D2).


6

10964
D432
D4
D82
K87 AD3
AW5 96
73 AW962
AK1064 W97
W52
K1087
K1085
53
W N E S

2

2

3

pas

pas

pas…

1

2

3

 

pas

pas

pas

 

W N E S

2

3

pas

pas…

1

2

 

pas

pas

 

Po sprawdzeniu partnera

Po sprawdzeniu w jakiej strefie otwarcia jest partner łatwo już o decyzję. D1 sugeruje lepszą licytację poprzez lekkie drgnięcie – pokazanie nadwyżki (jedno kółko więcej) w porównaniu z D2, gdzie decyzję podejmował pesymista. I gdyby E miał singletona kier to powodzenie szlemika zależałoby od położenia D.


7

K2
A52
AW96
AK86
D54 108763
974 KDW10
32 74
W10952 43
AW9
863
KD1085
D7
W N E S

pas

pas

pas

pas

2

3

4

6/

pas

pas

pas

pas…

1

3

3

5

 

Prostota czy wyrafinowanie

Przebitki, przymus.

3 poinformowało o minimalnej karcie i gdyby N miał tylko inwit (9-11 pkt) to musiałby spasować. 6 proste do realizacji z powodu dodatkowych lew przebitkowych. Na 6 natomiast brakuje jednej lewy. Zanim rozgrywający wykona impas pik powinien odegrać kara i zredukować się do ewentualnego przymusu oddając kiera. Dojdzie wówczas do czterokartowej końcówki, w której W albo rozstanie się z obstawą dla swojej damy pikowej albo zwolni wartownika treflowego.


8

AK98
D1052
W9
732
106 752
AW4 K7
AK1082 D753
D95 AW64
DW43
9863
64
K108
W N E S
1

2

pas

pas

2

3

pas

pas…

W N E S
1

3¹

pas

pas

2

3

pas

pas…

Ostrożność popłaca

W D1 2 po chłopsku z wartości. Diagram D2 przedstawia bardziej wysublimowane podejście autorstwa znanego i znakomitego teoretyka Władysława Izdebskiego.

¹ przystankowe w drodze do 3 wg konwencji W. Izdebskiego ↗Odwrotne Podniesienie Inaczej↖ (OPI)


LINKI DO POZOSTAŁYCH ZAJĘĆ:


 

PO OTW. KOLOREM STARSZYM I ODP. NOWYM KOLOREM NA NOWEJ WYSOKOŚCI

PO OTW. KOLOREM MŁODSZYM I FORSUJĄCYM ZNIESIENIU NA WYSOKOŚCI 2

PO SFORSOWANIU MAGISTREM

PO SFORSOWANIU TRZECIM LUB CZWARTYM KOLOREM

PO SKACZĄCYCH REBIDACH OTWIERAJĄCEGO I ODPOWIADAJĄCEGO

PO OTWARCIU SILNYM TREFLEM

TURNIEJ PODSUMOWUJĄCY