Nauka brydża

Strona dla wszystkich, którzy kochają brydża i przy okazji chcą podnieść swoje umiejętności, także dla instruktorów szukających sprawdzonych zajęć czy inspiracji. Z czasem zapełnimy ją treścią, której być może potrzebujecie. Znajdą się tutaj zarówno regularne zajęcia dla kilku poziomów nauczania jak i luźne artykuły na każdy brydżowy temat.

In. Fb. Tw. Be. Db. Li.

Szkolenia brydżowe

/ Bez kategorii / Po otwarciu kolorem starszym i odp. nowym kolorem na wys. 2

Po otwarciu kolorem starszym i odp. nowym kolorem na wys. 2

Nadwyżka miernikiem naszych aspiracji

Wzrost atrakcyjności naszych walorów i co za tym idzie aspiracji szlemikowych mierzony jest posiadanymi nadwyżkami i dobrym dopasowaniem (baza) do karty partnera. Przypomnijmy, że nadwyżka to ok. 2-3 pkt więcej od przyrzeczonego minimum, ale może to też być nadwyżka układowa, czy w ramach sprzedanego przedziału, niezwykle urodziwa ręka (potrzebna krótkość i wyłączenie przy minimalnych rękach). Decydująca jest właściwa ocena urody połączonych rąk. Przejście do strefy szlemowej nie może być zatem czynione w ciemno. Muszą już we wczesnej fazie istnieć przesłanki pozwalające myśleć o szlemiku czy szlemie.

Bazą wszystkich poniższych przykładów będzie już jakaś początkowa sekwencja gwarantująca co najmniej bilansową końcówkę. Gramy systemem WJ, w którym 2/1 (two over one) forsuje do końcówki. Stosujemy całkowitą preferencję zgłaszania starszych kolorów choć pewnie niektórzy z Państwa grają częściową.  Postaramy się uwypuklić różnice kiedy to będzie miało znaczenie.

Zalicytowanie nowego koloru na nowej wysokości oznacza, że licytacja jest sforsowana do dogranej

W N E S
1 pas 2¹ pas
W N E S
1 pas 2¹ pas
W N E S
1 pas 2² pas

¹ GF i skład dowolny z wyłączeniem dobrej piątki karo, a w drugim diagramie dowolnej piątki kier, ² osobno omówimy dwie szkoły (starą i nową)


Trzeba ponadto dodać, że w D1, E może mieć czwórkę pik. Natomiast jeśli gramy totalną preferencją, to E nie ma czterech pików.


Po sforsowaniu
 • oszczędzanie przestrzeni oznacza chęć do dalszej wymiany informacji i wyraża ambicje szlemikowe
 • zabieranie przestrzeni sprzedaje minimum bez większych aspiracji (postulat szybkości i kamuflażu)
 • zajmowanie przestrzeni czasem wiąże się jednak z poszukiwaniem kontraktu do gry i nie przyrzeka nadwyżki
W N E S
1

2

pas

pas

2

2

pas

 

W N E S
1

2

pas

pas

2

4

pas

 

W N E S
1

2

pas

pas

2

3

pas

 

 1. 2 prosi partnera o doprecyzowanie układu i siły sprzedając zarazem nadwyżkę i aspiracje
 2. 4 kończy licytację bez większych ambicji
 3. 3 to tzw trzeci kolor i może być dwuznaczne:
 • a). zgłoszenie zatrzymania lub koloru w drodze do 3 i nie przyrzeka nadwyżki mimo, że zabiera przestrzeń
 • b). naturalny kolor lub stoper z nadwyżką

Przykładowa karta ilustrująca punkt 3.

KD1065 73
AD3 986
92 ADW76
D43 AK8
KD1065 73
AD3 6
92 ADW76
D43 AK972
KD1065 A3
AD3 6
92 ADW76
D43 AKW98
KD1065 A3
AD3 986
92 ADW76
D43 AK8

Pierwsze dwa przykłady prezentują kartę E bez nadwyżki punktowej (w drugim lekka układowa). Kolejne dwa przedstawiają już spore możliwości.


Licytując WJ ograniczamy przedziały informacyjnego otwarcia w kolor na wys. 1 ( 12-17 pkt) do dwóch stref:

podstawowa 12-14 pkt, posiadanie której wyrazi:

 • powrót na kolor otwarcia
 • zalicytowanie koloru młodszego poniżej powtórzenia koloru otwarcia (nie będzie już takie jednoznaczne, ale to  najczęściej także ręka podstawowa z możliwymi odchyleniami dodatnimi, o których ewentualnie poinformujemy w następnym okrążeniu)

średnia 15-17 pkt, którą sprzedamy poprzez:

 • zalicytowanie 2, poparcie koloru partnera na wys. 3 i skok swoim lub nowym kolorem

Po dowiedzeniu się o podstawowym przedziale otwarcia partnera możemy:

 1. wyrazić niechęć do dalszej wymiany na podstawie uzyskanych informacji
W N E S
1

2

pas

pas

2¹

3 4

pas

 

W N E S
1

2

pas

pas

2¹

3 4 5

pas

 

¹ GF (zapewnia bilans miltonowy na dograną), skład dowolny bez dobrej piątki karo, spełnia postulat kamuflażu co jest szczególnie wskazane przy licytowaniu końcówek, gdyż ewentualne informacje o posiadanej karcie mogłyby pomóc przeciwnikom w wyborze wistu i dalszej obrony

Jeśli E nie ma nadwyżki i wie jaką końcówkę zagrać to licytuje ją natychmiast spełniając również postulat szybkości!


2. zmusić partnera do sprzedania układu lub/i kluczowych wartości

W N E S
1

2

pas

pas

2¹

2²

pas

 

W N E S
1

2

pas

pas

2¹

3³

pas

 

¹ GF i skład dowolny z wyłączeniem dobrego longera karowego (5+), ² nadwyżkowe z prośbą o dalszy opis ręki i ³ nadwyżkowe uzgodnienie koloru, aspiracje szlemikowe

Odpowiadający pomimo podstawowego przedziału partnera nie kończy wymiany informacji i chce licytować dalej. Musi posiadać nadwyżki upoważniające do takiej akcji. Licytując powoli prosi o dalszy opis ręki (diagram nr 1) lub o wskazanie kluczowych wartości czyli CUE-BIDu (diagram nr 2.


3. zarządzać przestrzenią uzgadniając kolor partnera

W N E S
1

2

pas

pas

2¹

2

pas

 

W N E S
1

2

pas

pas

2¹

3

pas

 

W N E S
1

2

pas

pas

2¹

4

pas

 

Skoro już 2 sforsowało już do jakiejś końcówki to teraz kolor partnera można uzgodnić na trzech piętrach. Warto poczynić rozróżnienie i tak poszczególne zapowiedzi uzgadniające kolor mogą żądać od partnera:


 • 2 – dalszego opisu ręki (E przekazuje zainteresowanie strefą szlemową pozostawiając przestrzeń do wymiany informacji)
 • 3 – zalicytowania CUE-BIDu w przypadku posiadania ładniejszej ręki lub zakończenia aukcji odzywką 4 (E pokazuje fit i niezły longer treflowy w sile 12-14 pkt)
 • 4 – w zasadzie spasowania (E informuje o enigmatycznej ręce z fitem w przedziale 12-14 pkt bez dodatkowych nadwyżek)

Oto cztery przykładowe ręce W-E, z którymi możemy tak zalicytować:

A2 KD9
AW872 KD64
K643 A7
D4 A732
A2 93
AW872 KD6
K643 72
D4 AKW732
D2 93
AW872 KD6
KD64 72
84 AKW732
A2 93
AW872 KD6
K643 AW72
D4 K732

W N E S
1

2

2

pas

pas

pas

2

2

[… ] 7

pas

pas

 

W N E S
1

2

3

pas

pas

pas

2

3

[…] 6

pas

pas

 

W N E S
1

2

4

pas

pas

pas…

2

3

 

pas

pas

 

W N E S
1

2

pas

pas

2

4

pas

pas…


Rebid otwierającego pokazujący nadwyżki

W N E S
1

2

pas

pas

2

 

pas

 

W N E S
1

3

pas

pas

2

 

pas

 

W N E S
1

3

pas

pas

2

 

pas

 

W N E S
1

3

pas

pas

2

 

pas

 

 1. 15-17 pkt i skład 5-3-3-2
 2. 15-17 pkt i dobry kolor 6-kartowy
 3. 15-17 pkt i 5-5
 4. a). w zasadzie 15-17 pkt i fit 3-kartowy, i b). ale może być 1-2 pkt mniej jeśli z lepszym fitem, krótkością i szpiczastą kartą

Przykładowe ręce:

A2
AW872
KD3
D104
K2
AKW972
K3
D104
A2
AW872
AK643
4
A2
AW872
K32
KD4
A82
AW872
3
KW42

Dążenie do wymiany informacji oznaką siły. Im więcej okrążeń tym większa karta!

W obu diagramach E mógł uzgodnić piki w drugim okrążeniu, ale zrobił to z opóźnieniem przekazując zarazem informację o nadwyżce. I gdyby W miał także nadwyżkę w ramach domniemanego przedziału 12-14 pkt to można byłoby podjąć próbę szlemikową. Zalicytowanie przez E 3 podtrzymuje aspiracje szlemikowe, natomiast 4 zamyka licytację informując o braku dalszych ambicji.

W N E S
1

2

3

pas

pas

pas

2

2

3/4

pas

pas

pas

W N E S
1

2

3

pas

pas

pas

2

2

4

pas

pas

pas

2 informuje o nadwyżce i prosi partnera o dokończenie opisu ręki:

 • 5-4-1-3 = 3
 • 5-4-3-1 = 3
 • 5-5-2-1 = 3
 • 6-4-?-? = 3
 • 5-4-2-2 = 3

Pokazanie większego układu w ramach przedziału 12-14 pkt lub nadwyżki honorowej może wyglądać następująco:

W N E S
1

2

4¹

pas

pas

pas

2

2

 

pas

pas

 

W N E S
1

2

4²

pas

pas

pas

2

2

 

pas

pas

 

W N E S
1

2

4³

pas

pas

pas

2

2

 

pas

pas

 

¹ 6-5, 6-6

² 6-4 karta zorientowana na grę kolorową z dobrym kolorem pikowym

³ Ładne 14 pkt z grubymi blotkami, INWIT


Powtórzenie koloru po sforsowaniu

W N E S
1

2

pas

pas

2

3*

pas

pas

W N E S
1

2

pas

pas

1

3

pas

pas

* szkoła warszawska – powtórzenie koloru oznacza dobry 6-kartowy kolor w sile 9-11 pkt

Grając systemem Strefa (można także stosować w WJ) wszystkie nieforsujące ręce upakowane są w odpowiedzi 1 (D2), co pozwala na przeznaczenie powtórzenia koloru po uprzednim sforsowaniu do dogranej na licytowanie silnych rąk na bardzo dobrym kolorze z aspiracjami szlemikowymi.


Odejście od klasycznego forsującego zniesienia

W N E S
1 pas 2¹ pas

¹ 5-4 na młodych w sile inwitu czyli 9-11 pkt (WJ 2020)


W przypadku posiadania silnej karty (12+ pkt) zamiast nieco już staromodnego skoku licytujemy 1, a następnie korzystamy z magistra.


Skaczące forsujące zniesienie – wymagania (ujęcie klasyczne)

Jakość, ilość i przejrzystość

 • 12+ pkt
 • dobry kolor 6-kartowy (min.: KW10xxx), a jeśli 5-kartowy to AKDxx
 • zagramy partnerze albo w mój albo w Twój kolor lub ewentualnie w bez atu, co oznacza, że przy dwukolorowej ręce licytujemy powoli, najpierw na wys. 1… a następnie albo skaczemy drugim kolorem albo stosujemy mgr.

WARSZTATY NA BBO (1) analiza rozdań

Analiza po-rozdaniowa to czwarty element gry, równie ważny jak licytacja, wist czy rozgrywka. Dlaczego? Pozwala wyciągać wnioski i ograniczać powtarzanie podobnych błędów w przyszłości. W ten sposób para może doskonalić swoje umiejętności. Analiza to zatem rozwój.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z analizą rozegranych rozdań.

PREZENTACJA WYNIKÓW: BRIDGE BASE ONLINE II TOURNAMENT CALCULATOR

Kliknięcie w link powyżej przenosi na stronę z wynikami turnieju.

1

W
KD976
AW976
D6
AK107 D8653
W854 3
102 K843
943 72
94
A102
D5
AKW1085
W N E S

pas

pas

pas

pas…

1

2

3²

5

 

pas

pas

pas

pas

 

2

3¹

4

6

 

W N E S

pas

1

2

pas

pas

2

3³

Jak pokazać jakościowy longer i niezły fit?

Lekkie aspiracje, rozgrywka pojedynczego koloru

¹ ręka z niezłym fitem i dobrym longerem treflowym, ² wzrost aspiracji szlemikowych z powodu D (zniechęcające byłoby 4)

³ diagram nr 2 ilustruje już tylko czysto teoretycznie analogiczną sytuację i możliwość zaadoptowania tego pomysłu

Po sforsowaniu treflami odzywki E oznaczałyby: 2 – silną zachętę szlemikową, a zamykające 4 miltonowy bilans. 3 jest tzw. nie wykorzystaną przestrzenią i można ją zapełnić nowym znaczeniem przyjmując, że to ręka na dobrym longerze treflowym z niezłym fitem. Można to rozwiązanie jednakże stosować z szerszą jeśli chodzi o skład kartą nieminimalną (nie tylko z treflami czy karami) bo partner jest w szerszym przedziale 12-17 pkt i może mieć jeszcze nadwyżki, a wtedy poinformuje nas o nich cue-bidem.

Rozgrywka (pojedynczego koloru) polega na wyimpasowaniu W. W tym celu należy zagrać figurę z ręki (można dołożyć 10 by się odblokować), a następnie do asa w stole. Po drodze się okaże, że E nie dokłada. Impas będzie zatem do wykonania niejako w widne.


2

W1098
732
102
DW109
A3 KD764
A6 K85
KDW96 A853
K532 4
52
DW1094
74
A876
W N E S

2

3

3¹

4¹

4

6

pas

pas

pas

pas

pas

pas…

1

2

3

4¹

4¹

5

 

pas

pas

pas

pas

pas

pas

 

Szlemik osiągnięty po mało obiecującym początku

Strefa priorytetem. Przebitki w krótszym fragmencie.

¹ CUE-BID

Przekazanie przedziału siły priorytetem w licytacji środkowej. Ręka E jest odrobinę za słaba na bezpośrednie uzgodnienie koloru odzywką 3, gdyż oznaczałoby to posiadanie nadwyżki punktowej (minimum to ładne 14 pkt na szpicach z krótkością). Priorytetem zatem jest sprzedanie podstawowej strefy, a informację o ficie przekażemy jeśli zdołamy później. Tutaj jest to możliwe  po rebidzie partnera 3. Kluczowymi odzywkami obok 3 są w tym rozdaniu kolejne dwie zapowiedzi pokazujące stopery co najmniej II klasy: 3, 4.


3

A73
K
K8632
A865
K864 D105
D1093 W54
9 D754
10732 KW4
W92
A8652
AW10
D9
W N E S

pas

pas

2

3

pas

pas…

1

2

 

Postulat szybkości i kamuflażu

Impas

Zgłoszenie kar (2) nie będzie grzechem, jednakże na dystansie zyskamy na kamuflażu, którego konsekwencją będzie przychylny wist (np.: karowy).


4

K105
4
W1095
K10863
D9763 A42
AK876 W92
7 AD62
A5 D42
W8
D1053
10976
W97
W N E S
1

2

pas

pas

2

4

pas

pas…

Krótki sondaż i decyzja

Bilans. Wewnętrzny impas. Rozgrywka pojedynczego koloru.

Standard licytacyjnych zachowań. Kusić może 3, ale rachityczność zatrzymania treflowego przesądza sprawę na korzyść końcówki w kolor. Przestrzelony kolor atutowy zmusza do rezegrania go w szczególny sposób, ale na dobrą sprawę trzeba ten manewr trafić, gdyż istnieją dwie opcje: as i do damy oraz małe spod asa do 9, a następnie damą na impas króla i jednoczesne złapanie waleta. To nie koniec zmagań z kartami. Trzeba jeszcze umiejętnie rozegrać kolor kierowy. Najlepiej zrobimy jeśli zagramy figurkę z ręki, a potem do W. Nie dość, że obsłużymy podział 3-2, to wygramy ponadto gdy są 4-1 i 1-4.


5

KD832
A10
DW5
A103
W94 65
K843 W652
10643 982
96 K854
A107
D97
AK7
DW72
W N E S

pas

pas

pas

pas

pas

pas…

1

2

4

4

5

5

 

pas

pas

pas

pas

pas

pas

 

2

3

4

4

5

6/

 

Na wagę

Bilans. Impas.

W miarę prosta licytacja. 32-34 pkt i uzgodniony kolor pikowy czynią zarówno szlemika w piki jak w bez atu kontraktem znakomitym. Pewne problemy może przysporzyć wist kierowy. Ale czy E wistowałby spod króla?


6

A852
AW3
10
107532
D96 W10
D K107542
ADW653 K9
KW9 AD4
K743
986
8742
86
W N E S

2

3

3

pas

pas

pas…

1

2

3

 

pas

pas

pas

 

Hamulec potrzebny od zaraz

Karta W ma dwa plusy i dwa minusy. Pozytywne aspekty to 15 pkt i sześć ładnych kar. Minusy stanowią: misfity (brak uzgodnionego koloru i niskie honory (brak szpiców). W musi jednak pokazać poprzez dodatkowe kółko licytacji, że ma więcej.


7

KW3
95
KD1074
A82
10754 D96
K7432
W865 2
DW1054 K963
A82
ADW1086
A93
7
W N E S

pas

pas

pas

pas

pas…

2

3

4

5

 

pas

pas

pas

pas

 

1

3

4

4

6

 

Skok jakościowy

Atutowanie. Rozgrywka pojedynczego koloru.

Wspaniały szlemik pomimo ostrego nie podziału atutów. Skok w 3 obiecuje sześć dobrych kierów i nadwyżkę punktową. Minimalna karta idealna. Partner z dublem może uzgodnić kolor. Jedno czego nie wolno zrobić to przedwcześnie przebijać trefla bo przegramy na samobójczym skrócie. Obrońca weźmie na króla atu i ponownie nas skróci wbijając gwóźdź do naszej trumny.


8

D9854
4
W754
W106
7 A62
A6532 K8
AK10 62
K952 AD8743
KW103
DW1097
D983
W N E S
1

3

4

4

5

pas

pas

pas

pas

pas

2

4

4

4

7

pas

pas

pas

pas

pas…

Logika zamiast odwagi

Nadwyżkowe uzgodnienie koloru. Przebitki w krótszym fragmencie

Znakomity szlem. 11 lew na atuty i honory oraz dwie przebitki w stole. 4 to szlemikowe uzgodnienie koloru (pominięta została ważna pierwsza przystań jaką jest kontrakt 3) i próba wydobycia od partnera CUE-BIDu karowego.


LINKI DO POZOSTAŁYCH ZAJĘĆ:


 

PO OTW. KOLOREM STARSZYM I ODP. NOWYM KOLOREM NA NOWEJ WYSOKOŚCI

PO OTW. KOLOREM MŁODSZYM I FORSUJĄCYM ZNIESIENIU NA WYSOKOŚCI 2

PO SFORSOWANIU MAGISTREM

PO SFORSOWANIU TRZECIM LUB CZWARTYM KOLOREM

PO SKACZĄCYCH REBIDACH OTWIERAJĄCEGO I ODPOWIADAJĄCEGO

PO OTWARCIU SILNYM TREFLEM

TURNIEJ PODSUMOWUJĄCY