Nauka brydża

Strona dla wszystkich, którzy kochają brydża i przy okazji chcą podnieść swoje umiejętności, także dla instruktorów szukających sprawdzonych zajęć czy inspiracji. Z czasem zapełnimy ją treścią, której być może potrzebujecie. Znajdą się tutaj zarówno regularne zajęcia dla kilku poziomów nauczania jak i luźne artykuły na każdy brydżowy temat.

In. Fb. Tw. Be. Db. Li.

Szkolenia brydżowe

/ Licytacja / mechanizmy / forsing / Mechanizm przymuszający: FORSING

Mechanizm przymuszający: FORSING

Najważniejsze narzędzie zaawansowanej pary. Bez mechanizmu forsingu licytacja byłaby jeszcze bardziej losowa. Umiejętne operowanie tym narzędziem zapewnia komfort licytacyjny.

FORSING (z ang. to force – zmuszać) – przyrzeka nadwyżki i zmusza do dalszej wymiany informacji.

Wyróżnia się dwa rodzaje odzywek forsujących:

  • F1 – forsing na jedno okrążenie licytacji
  • GF (game forcing) – forsing do dogranej (końcówki)

SEKWENCJE

F1

1 to jedyne otwarcie na wys. 1, które forsuje na jedno okrążenie

W N E S
1¹ pas 1¹
W N E S
1¹

1¹

pas

 

1¹

 

pas

 

W N E S
1

2²

pas

 

1¹

 

pas

 

W N E S
1¹

2²

pas

 

1¹/¹/1BA

 

pas

 

W N E S
1¹

pas³

pas

 

1¹

 

ktr

 


¹ nowy kolor na wys. 1 forsuje na jedno okrążenie

² rewers, 15-17 pkt

³ para sforsowana jest do 1BA


GF naturalny

nowy kolor na nowej wysokości

system 1/2, zmiana wysokości i koloru


W N E S
1 pas 2
W N E S
1 pas 2
W N E S
1 pas 2/

nowy kolor z przeskokiem

W N E S
1

3/

pas

 

1/1BA

 

pas

 

W N E S
1

1BA

pas

pas

1

3/

pas

 


sztuczny, konwencyjny

W N E S
1/ pas 2¹
W N E S
1

2²

pas

 

1/

 

pas

 

W N E S
1

2³

pas

 

1

 

pas

 

¹ GF, 12+ pkt, nie obiecuje, ale też nie wyklucza trefli

² odwrotka 3+fit i 18+ pkt

³ końcówka w ręce


Checkback (2):

W N E S
1

1

pas

pas

1

2

pas

 

W N E S
1

1

pas

pas

1/

2

pas

 

W N E S
1

1

pas

pas

1/

2

pas

 

W N E S
1

1

pas

pas

1

2

pas

 

W N E S
1

2

pas

pas

1/

2

pas

 


Trzeci kolor

ze strony odpowiadającego nie musi być naturalny!

W N E S
1

2

pas

pas

2

2/3¹

pas

 

W N E S
1

2

pas

pas

2

2/3¹

pas

 

W N E S
1

2

pas

pas

2

3¹

pas

 

¹ może być semi-naturalne zgłoszenie stopera w drodze do 3 i wyrażające zarazem obawę o czwarty kolor

Z kartą bez dodatkowych nadwyżek i zatrzymaniami w obu do tej pory nielicytowanych kolorach zgłosilibyśmy 3


Czwarty kolor

W N E S
1

1

pas

pas

1

2

pas

 

W N E S
1

2

pas

pas

1

2

pas

 

W N E S
1

2

pas

pas

1

2

pas

 

W N E S
1

2

pas

pas

1

2

pas

 

W N E S
1

2

pas

pas

1

3

pas

 


Forsuje do dogranej z wyjątkiem powtórzenia czwartego koloru (pierwsze trzy powyższe sekwencje). Przedostatnia forsuje bezwzględnie do końcówki (1-1-2-2).


Przykład:

92 D876
AD862 4
A KDW10986
KW875 3
W N E S
1

2

3

pas

pas

pas

1

2

3¹

pas

pas

 

¹ powtórzenie czwartego koloru unaturalnia kolor, nie forsuje, co najwyżej inwituje


WYJĄTKI od reguły

Kiedy FORSING jest tylko co najwyżej INWITEM

  • w licytacji jednostronnej powtórzenie czwartego koloru znosi forsing i jest co najwyżej inwitem
  • w aukcji dwustronnej kolor przeciwnika po otwarciu partnera w starszy jest inwitem z fitem
  • w aukcji dwustronnej kolor przeciwnika jest dobrym podniesieniem wejścia partnera kolorem starszym i jest inwitem

Skacząca krótkość

obszerne opracowanie konwencji dostępne po kliknięciu w powyższy tytuł

Splinter

W N E S
1 pas 34
W N E S
1 pas 34
W N E S
1 pas 4

W N E S
1

4

pas

 

2

 

pas

 

W N E S
1

4

pas

 

1

 

pas

 

W N E S
1

2

pas

pas

2

4

pas

 


Opóźniony splinter

W N E S
1

2

pas

pas

1

4

pas

 

W N E S
1

2

pas

pas

2

4

pas

 


MINI-SPLINTER

W N E S
1 pas 3¹
W N E S
1 pas 3¹

¹ kwestia przyjętych ustaleń


Niewygodny splinter

W N E S
1 pas 4¹
W N E S
1 pas 3²
W N E S
1 pas 4¹
W N E S
1 pas 3²

¹ bilansowe podniesienie do końcówki z fitem w kolorze partnera

² niewygodny splinter to 3; po otwarciu 1 to krótkość karo, a po 1 – krótkość kierowa


CUE-BIDY

obszerne opracowanie konwencji dostępne po kliknięciu w powyższy tytuł


Pytania o wartości: Blackwood, Gerber i o kolor asa oraz Exclusion Blackwood

W N E S
4¹
W N E S
1 pas 4²
W N E S
1

2

4³

pas

pas

 

2

4

 

pas

pas

 

W N E S
1

3

pas

pas

2

5

pas

pas

¹ o kolor asa zadawane z KARTĄ ZAMKNIĘTĄ np.: KDW109765, AK, AKD,

odpowiedzi: 5 = brak, 5= as , 5 = as , 5 = as , 5 = as i 6 = 2 asy

² Gerber na 4 wartości

³ Blackwood na 5 wartości (z królem atu jako asem)

Ostatni przykład to Blackwood wyłączeniowy- pytanie o asy z wyłączeniem asa kier!


I wiele innych sekwencji, o których niebawem


CDN…

 

POMOCNE PLIKI:

PBN do maszyny powielającej i wygodnego prezentowania rozdań między innymi na rzutniku czy ekranie komputera. Jednak aby go otworzyć potrzebny jest programik bridgevu, który można ściągnąć ze strony: http://www.haroldschogger.com/videos.htm

 

 

Attachments